phone 0473 36 27 14

PSYCHOTHERAPIE

Ben je 30-er, 40-er, 50-er? Ervaar je problemen m.b.t. je welzijn en je geestelijke gezondheid? Zit je met bepaalde issues waar je tegenaan loopt en waar je alleen niet uit geraakt? Midlife crisis, depressie, burn out ... ? Als psychologe en psychotherapeute bied ik je professionele ondersteuning bij je persoonlijke ontwikkeling. Ik help je je problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van je leven. Waardoor je de regie van je leven opnieuw in handen krijgt.

Psychotherapie voor zinzoekers in de midlife 

 • Ben je 30-er ,40-er, 50-er? 

 • Zit je met bepaalde issues op persoonlijk vlak waar je alleen niet uitgeraakt? 

 • Heb je het gevoel dat je jezelf kwijt bent en zoek je een uitweg uit de impasse? 

Je bent van harte welkom voor een verhelderend gesprek, individuele psychologische begeleiding en psychotherapie op maat. Psychotherapie bied je een inspirerend klankbord, opent perspectieven en brengt meer helderheid  en bewustzijn in je situatie: je functioneren, je context en je levenspad. Het reikt je inzichten, handvaten en tools om je problemen op te lossen of anders met de uitdagingen in je leven om te gaan.  

Boek een zingevend gesprek

Midlife crisis - een kans om te groeien

Ik richt mij specifiek op 30-ers, 40-ers en 50-ers. Een doelgroep in de midlife die ergens onderweg de verbinding is kwijtgeraakt.  De midlife is een levens- en ontwikkelingsfase waarin de bubbels uit het leven verdwijnen. Waarbij we geconfronteerd worden met een gevoel van onrust, onvrede of een plotse crisis die ons ‘op de knieën dwingt’. Allerlei klachten als vermoeidheid, angst, depressiviteit, stress, opgebrand zijn en/of fysieke ongemakken steken de kop op. Mensen stellen zich de vraag: ‘Wat is er met mij aan de hand?’. Vaak zijn deze symptomen een wake up call. Een noodrem die je verplicht om stil te staan. En een oproep om je opnieuw te verbinden met je essentie en je natural flow. Om je passie te leven en je leven vorm te geven op een manier die (nu) bij jou past.

De roep van je hart

De midlife(crisis) staat symbool voor de roep van ons hart die zich niet langer in de kiem laat smoren. Het wordt steeds moeilijker of onmogelijk om compromissen te sluiten die niet passen bij wie we écht zijn en wat we te doen hebben. In de eerste helft van ons leven leren we overleven door ons aan te passen en in te passen. En ja: daardoor verwerven we een plek in de wereld. Maar we betalen ook een offer - we sluiten compromissen waarbij we (een deel van) onszelf verliezen. De midlife brengt ons in een existentiële crisis en roept ons op om ons opnieuw te verbinden met onze essentie. Wie ben ik, wie wil ik zijn, wie kan ik zijn? Om ons zelfleiderschap op te pakken en meer te leven vanuit ons hart. Om ons minder aan te passen maar ons juist in de wereld neer te zetten vanuit wie we zijn. Vanuit onze kern, onze waarden en onze talenten. 

Ruimte om jezelf te zijn 

De midlife is een bijzondere levensfase die ons uitdaagt om te groeien, open te bloeien en ons volle potentieel te ontwikkelen. Onszelf te realiseren. Jammer genoeg wordt deze cruciale ontwikkelingsfase en onderliggende existentiële crisis in onze maatschappij vaak niet als dusdanig erkend. We zijn geneigd ons vooral blind te staren op de ‘storende symptomen’ die we moeten bestrijden en we willen liefst zo snel mogelijk ‘terug naar hoe het was’. 

Maar zoals een rups zijn cocontijd nodig heeft om zich te ontpoppen tot vlinder, zo hebben ook wij in de midlife een periode van rust, bezinning, zelfreflectie en binnentijd nodig om met onze ‘shit’ (rugzak) aan de slag te gaan, onze ‘shift’ te kunnen maken, onze ‘gift’ te ontdekken en ons potentieel te leven. Doorheen mijn werk ondersteun ik volwassenen die vast- of leeglopen in de midlife bij dit natuurlijk en ‘lifechanging’ transformatieproces.

'Midlife is death. Tearing down the walls that we spent our entire life building is death.
Like it or not, at some point during midlife, you’re going down,
and after that there are only two choices:
staying down or enduring rebirth.'

Brené Brown
  

Psychotherapietraject op maat 

Een traject bestaat uit intensieve 1 op 1 begeleiding. De focus ligt op het ondersteunen van jouw persoonlijke ontwikkeling. Op basis van jouw klachten, hulpvraag of veranderwens werk ik een traject op maat uit. Vanuit mijn expertise ondersteun ik je om te werken aan die thema’s en ontwikkelgebieden die voor jou belangrijk zijn. 

We vertrekken altijd vanuit het hier en nu (waar sta je). Met een blik op de toekomst (waar wil je naartoe). Maar ik besteed ook aandacht aan onderliggende onverwerkte issues (trauma’s) en patronen uit je verleden die je (onbewust) ondermijnen en je vitale levensenergie blokkeren. Ik help je terug beweging brengen in je vastgelopen levensverhaal waardoor jij stap voor stap terug de regie over jouw leven krijgt.

Gaandeweg voel je je beter in je vel en ervaar je meer levensvreugde omdat je voelt dat je met ‘de juiste’ dingen bezig bent en je leven leidt op een manier die echt bij je past.

Thema’s en problematieken die aan bod kunnen komen (illustratief)

 • Zingevingsvragen (identiteit I waarden I levensdoelen) 
 • Stress en energiemanagement (vermoeidheid I overprikkeling - hsp I burn- & bore-out)
 • Emotionele problemen (neerslachtigheid, rouw en verlies, trauma, angst, frustratie)
 • Relationele problemen (partner, ouders, kinderen, vrienden, werk) 
 • Mentale problemen (piekeren, overdenken) 
 • Psychosomatische problemen (spanningsklachten, pijnklachten)

Problematieken waarvoor ik NIET de juiste expertise heb en/of die ik doorverwijs

 • Ik begeleid geen mensen met/mbt persoonlijkheids- of ontwikkelingsstoornissen
 • Ik begeleid geen mensen met/mbt chronisch psychiatrische aandoeningen 

 • Ik begeleid geen mensen met/mbt verslavingsproblematieken, drugs- en middelengebruik

 • Ik begeleid geen koppels voor/mbt  relatietherapie of echtscheidingsbemiddeling

Voor wie 

 • Je wil groeien als persoon en je bent bereid om stil te staan

 • Je bent bereid te investeren in je persoonlijke ontwikkeling en je levensgeluk

 • Je bent gemotiveerd om in de spiegel te kijken en in actie te komen

Wil je weten hoe zo’n trajectbegeleiding concreet verloopt?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x