phone 0473 36 27 14

PSYCHOTHERAPIE - PRAKTISCH

Oriënterend kennismakingsgesprek (intake)

Het oriënterend kennismakingsgesprek is een eerste stap naar een oplossing voor jouw probleem.

Wat mag je ervan verwachten  

 • We bekijken samen jouw klachten en je hulpvraag (veranderwens)
 • We staan stil bij je  belangrijkste worstelingen en hoe ik jou daarbij kan helpen
 • Je maakt kennis met mij en mijn manier van werken, zo kan je ervaren of het klikt

Op het einde van dit gesprek deel ik je eerlijk mijn visie. Je krijgt concrete informatie en aanknopingspunten voor verdere opvolging via een psychotherapietraject op maat. Jij beslist of je instapt.

Zo'n eerste gesprek is vaak al héél verhelderend. Mensen geven spontaan aan dat ze er veel aan hebben. En voelen zich na afloop opgelucht, lichter en vrijer. De stap zetten naar professionele hulp is vaak niet evident. In zo'n eerste gesprek 'aan den lijve ondervinden' op welke manier dat écht een verschil maakt, is voor veel mensen een 'openbaring'.

Indien blijkt dat ik jou na dit eerste gesprek niet verder kan helpen, dan nog geeft zo'n eerste gesprek vaak veel inzichten. Waarbij er één en ander op z'n plek valt. Bovendien verwijs ik je desgewenst door naar collega's met een aangepast aanbod/ specialisatie binnen mijn netwerk.

Psychotherapietraject op maat 

Ik werk niet (meer) met losse sessies maar in trajecten. Deze manier van werken is minder ‘vrijblijvend’ en garandeert je een hogere impact en grotere betrokkenheid. De problemen waar je mee worstelt zijn niet in één dag ontstaan. Ze verdienen en vragen een goede omkadering, begeleiding en opvolging. Het is daarom nodig voldoende tijd en ruimte te nemen om fundamenteel bij een aantal zaken stil te staan en deze daadwerkelijk en stap voor stap aan te pakken. Voor mij geen ‘quick fix’ maar structureel en duurzaam werken aan jouw levensgeluk. Een investering  waar je (levens)lang de vruchten van plukt.

Basistraject van 5 sessies

We starten met een traject van 5 gesprekken verspreid over 3 à 6 maand. Dat is een goede basis om die eerste stap naar verandering te zetten. De 5 sessies worden bij aanvang ingepland, zo ben je zeker van een goede opvolging. Na afloop evalueren we samen het traject. Op basis daarvan beslis je of je alleen verder kan of om samen een volgende stap te zetten en je te engageren voor een nieuwe reeks van 5 sessies (vervolgtraject). 

Wat mag je verwachten

 • De begeleiding start met het helder stellen van je klachten, je hulpvraag en veranderwens (= ontwikkeldoel).

 • Het hypothesemodel stelt reflecties over je beginsituatie en veranderwens met aandacht voor jouw context, levensloop en leefwereld. 

 • Je krijgt dieper inzicht in jezelf (motieven, sterktes, kwetsuren/blokkades) en ontwikkelt een visie op je leven (heden, verleden en toekomst). 

 • Je leert tools en vaardigheden om je levensvisie concreet en stap voor stap vorm te geven waardoor je opnieuw de regisseur van je leven wordt.

 • Het traject wordt afgestemd op jouw vraag en bijgestuurd in functie van jouw noden. 

Vervolgtraject(en) van 5 sessies 

 • Een reeks van 5 sessies vormt een goede basis om rond bepaalde problemen, thema’s of ontwikkelgebieden te werken. Bij milde problemen volstaat een kortdurende begeleiding van 5 à 10 sessies (1 à 2 reeksen). Bij ernstige klachten of problemen is een intensievere begeleiding aangewezen. Om diepgewortelde patronen te doorbreken en/of door grote veranderprocessen te gaan mag je gemiddeld toch rekenen op 10 à 20 sessies.
 • Na het basistraject kan je kiezen om je opnieuw te engageren voor een reeks van 5 sessies (vervolgtraject). Vermits je reeds een traject volgde, heb je een goede basis en kan de frequentie lager zijn. Binnen een vervolgtraject kan een reeks van 5 sessies daarom verspreid worden over 1 jaar. 

Inspiratiesessie

Aan het einde van een traject is het soms aangewezen nog 'af en toe' een opvolgsessie in te plannen (vb na enkele maanden of een jaar). Op momenten dat je het even nodig hebt en ter ondersteuning bij de dagelijkse integratie van je leertraject. Een inspiratiesessie kan je inboeken op jouw tempo en wordt afzonderlijk verrekend. Zo'n losse sessie is duurder dan een sessie binnen een traject en is echt bedoeld ter afronding of als sporadische opvolging na een traject.

Tarief en betaling

Psychotherapie, gespecialiseerde zorg voor diepe en duurzame transformatie
Als psychologe-psychotherapeute met de nodige kwaliteitserkenningen en bijkomende specialisaties werk ik aan diepgaande en duurzame transformatie. Ik voorzie daarvoor langere sessies van 1u10 (ipv korte sessies van 45 min). Daardoor kunnen we in de breedte én in de diepte gaan, zijn er in totaal minder sessies nodig en kan er meer tijd zijn tussen de sessies.

Tarieven 2024
Een goede opvolging en begeleiding vergt meer dan enkel de 'zichtbare' tijd die je als cliënt ervaart. Het tarief per consult omvat zowel gesprekstijd (1u10) als administratie, voorbereiding en dossierbeheer (50 min). Daarnaast is ook algemene praktijkwerking inbegrepen die een kwaliteitsvolle opvolging garandeert zoals o.m. intervisie, supervisie en bijscholing (20 min). Een consult omvat in de praktijk meer dan 2 werkuren (2u20).

 • Oriënterend kennismakingsgesprek - intake (1u10)
  € 150 I na afloop van de sessie te betalen

 • Basis- of vervolgtraject van 5 sessies (5 x 1u10)
  € 750 (5 sessies x € 150) I na afloop van elke sessie € 150 te betalen

 • Inspiratiesessie I enkel mogelijk na traject (1u10)
  € 165 I na afloop van de sessie te betalen

Betaling gebeurt met bankcontact - debetkaart (maestro).
Géén kredietkaarten (visa, mastercard).

Terugbetaling

Mutualiteit
Een aantal mutualiteiten voorziet in een beperkte terugbetaling voor psychologische begeleiding en psychotherapie. Informeer bij je ziekenfonds naar mogelijkheden voor terugbetaling.

Werkgever of aanvullende verzekering 
Sommige werkgevers en/of aanvullende verzekeringen voorzien in een terugbetaling voor psychologische begeleiding en/of  reïntegratie. Informeer bij je werkgever of verzekering naar mogelijkheden voor terugbetaling.

Erkend als psycholoog met visum - gespecialiseerde psychologische zorg (géén eerstelijnspsycholoog)
De overheid voorziet in terugbetaling voor eerstelijnspsychologische zorg. Psychotherapie is echter gespecialiseerde psychologische zorg en valt daar niet onder.

Afspraak maken

Frequentie 

 • De frequentie verschilt van situatie tot situatie en wordt in samenspraak bepaald.

 • Doorgaans zien we elkaar om de 2 à 3 weken.

 • Tijdens de opstartfase of in een crisissituatie kan het aangewezen zijn om korter op de bal te spelen. 

 • Naar het einde toe bouwen we geleidelijk af en is er soms meer tijd tussen 2 sessies  (1 à 2 maand).

Opstarttermijn

 • Geen wachttijd. Directe opstart mogelijk. 

 • Een eerste oriënterend gesprek boeken kan binnen de week, uiterlijk 2 weken .

 • Indien je een traject wil opstarten kan dat aansluitend.

Consultatiemogelijkheden

Maandag
voormiddag en avond 
Woensdag
voormiddag
Donderdag
avond
Zaterdag
voormiddag


Annulatie

 • Voor een vlotte opvolging vraag ik je zoveel mogelijk om initieel vastgelegde data te behouden.

 • Komt er toch iets tussen, dan kan je een gemaakte afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen tot 48u voor aanvang van de sessie.

 • Wanneer je laattijdig of niet annuleert, wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht. Wanneer je een traject bent aangegaan vervalt hierdoor dus een gesprek.  

Attestering, verslaggeving e.a. 

 • Terugbetalingspapieren voor je ziekenfonds of verzekering
  Kom je in aanmerking voor terugbetaling door je ziekenfonds? Breng tijdig de nodige documenten en eventueel verwijsbrief van je huisarts mee. Na elk traject bezorg ik ze ingevuld terug.

 • Attest voor arbeids- of controlegeneesheer 
  Je kan steeds een attest van begeleiding krijgen met een overzicht van je consultaties (per trimester) en beknopte vermelding problematiek en verloop. Dit attest is kosteloos en wordt gemaakt op vraag.

 • Inhoudelijk verslag I betalend 
  Wil je een uitgebreider verslag van je psychotherapietraject laten opmaken voor je behandelend geneesheer of derden (vb. in het kader van arbeidsongeschiktheid)? Dit verslag is betalend en wordt enkel op jouw vraag opgemaakt. Het wordt met jou besproken en rechtstreeks aan jou bezorgd tijdens een kort persoonlijk contactmoment.

  Basisverslag
  Basisverslag (dubbelzijdig A4) I € 150
  (Algemene situering, aanmelding, hulpvraag, context, begeleiding, conclusie en/of advies)

  Opvolgverslag
  Bekopt (enkelzijdig A4) I € 112,5
  Uitgebreid (dubbelzijdig A4) I € 150

 • Bijkomende ondersteuning, overleg, attestering 
  € 40 per begonnen half uur

 • Geen diagnosestelling en geen verslaggeving voor de rechtbank 
  Voor diagnosestelling en expertiseverslagen voor de rechtbank kan je terecht bij bevoegde collega's (diagnosecentra en gerechtspsychologen).

Dringend hulp nodig?

geestelijkgezondvlaanderen.be/dringend-hulp-nodig


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x